ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
3
12
1
อบ.3
11
4
15
1
รวม อบ.
20
7
27
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
13
10
23
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
16
8
24
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
67
61
128
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
68
155
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...