ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
16
37
2
อบ.3
20
20
40
2
รวม อบ.
41
36
77
4
ป.1
20
26
46
2
ป.2
16
23
39
1
ป.3
26
13
39
1
ป.4
25
18
43
2
ป.5
19
22
41
2
ป.6
20
13
33
1
รวมประถม
126
115
241
9
ม.1
22
22
44
2
ม.2
22
16
38
2
ม.3
20
20
40
2
รวมมัธยมต้น
64
58
122
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
231
209
440
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...