ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
12
25
1
อบ.3
11
15
26
1
รวม อบ.
24
27
51
2
ป.1
15
13
28
2
ป.2
15
21
36
2
ป.3
19
12
31
2
ป.4
23
14
37
2
ป.5
15
16
31
2
ป.6
25
26
51
2
รวมประถม
112
102
214
12
ม.1
26
15
41
2
ม.2
20
16
36
1
ม.3
10
12
22
1
รวมมัธยมต้น
56
43
99
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
192
172
364
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...