ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
11
7
18
1
ม.2
13
8
21
1
ม.3
11
2
13
1
รวมมัธยมต้น
35
17
52
3
ม.4
5
0
5
1
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
5
0
5
1
รวมทั้งหมด
40
17
57
4
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...