ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
56
27
83
3
ม.2
19
8
27
1
ม.3
26
14
40
1
รวมมัธยมต้น
101
49
150
5
ม.4
34
5
39
1
ม.5
19
0
19
1
ม.6
3
0
3
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
56
5
61
3
รวมทั้งหมด
157
54
211
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...