ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพานพร้าว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
37
44
81
3
ม.2
42
50
92
3
ม.3
56
40
96
3
รวมมัธยมต้น
135
134
269
9
ม.4
31
17
48
2
ม.5
19
33
52
2
ม.6
30
31
61
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
80
81
161
6
รวมทั้งหมด
215
215
430
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...