ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
51
46
97
5
อบ.3
54
64
118
5
รวม อบ.
105
110
215
10
ป.1
105
114
219
6
ป.2
125
130
255
8
ป.3
133
136
269
8
ป.4
149
124
273
9
ป.5
182
158
340
8
ป.6
146
187
333
9
รวมประถม
840
849
1,689
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
945
959
1,904
58
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...