ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
12
10
22
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
2
7
9
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
9
0
9
1
รวมประถม
35
27
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
37
84
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...