ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
14
8
22
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
2
6
8
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
9
0
9
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
33
23
56
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
31
78
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...