ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองซอน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
21
16
37
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
7
14
21
1
รวมประถม
58
64
122
6
ม.1
14
5
19
1
ม.2
12
7
19
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
35
20
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
100
214
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...