ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองซอน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
22
14
36
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
7
13
20
1
ป.6
21
7
28
1
รวมประถม
68
57
125
6
ม.1
12
6
18
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
18
6
24
1
รวมมัธยมต้น
41
20
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
91
222
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...