ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวนา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
5
28
1
อบ.3
12
15
27
1
รวม อบ.
35
20
55
2
ป.1
12
12
24
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
57
58
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
78
170
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...