ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนจานวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
13
26
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
23
23
46
2
ป.1
12
12
24
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
6
11
17
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
50
41
91
6
ม.1
10
11
21
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
24
23
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
87
184
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...