ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
22
17
39
2
ม.2
22
16
38
2
ม.3
27
17
44
2
รวมมัธยมต้น
71
50
121
6
ม.4
24
28
52
2
ม.5
13
11
24
1
ม.6
13
20
33
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
50
59
109
4
รวมทั้งหมด
121
109
230
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...