ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
30
16
46
2
ม.2
43
38
81
3
ม.3
44
24
68
2
รวมมัธยมต้น
117
78
195
7
ม.4
15
20
35
1
ม.5
8
8
16
1
ม.6
17
22
39
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
40
50
90
4
รวมทั้งหมด
157
128
285
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...