ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
28
15
43
2
ม.2
31
18
49
2
ม.3
41
35
76
3
รวมมัธยมต้น
100
68
168
7
ม.4
18
11
29
1
ม.5
13
20
33
1
ม.6
7
7
14
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
38
38
76
3
รวมทั้งหมด
138
106
244
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...