ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
28
21
49
2
ม.2
24
29
53
2
ม.3
24
23
47
2
รวมมัธยมต้น
76
73
149
6
ม.4
14
14
28
2
ม.5
25
21
46
2
ม.6
16
17
33
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
55
52
107
6
รวมทั้งหมด
131
125
256
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...