ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
21
19
40
2
ม.2
26
20
46
2
ม.3
20
29
49
2
รวมมัธยมต้น
67
68
135
6
ม.4
16
14
30
1
ม.5
9
11
20
1
ม.6
23
20
43
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
48
45
93
4
รวมทั้งหมด
115
113
228
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...