ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
21
45
2
ม.2
20
19
39
2
ม.3
27
22
49
2
รวมมัธยมต้น
71
62
133
6
ม.4
19
27
46
2
ม.5
15
13
28
1
ม.6
9
11
20
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
43
51
94
4
รวมทั้งหมด
114
113
227
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...