ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนราษีวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
8
3
11
1
ม.2
15
2
17
1
ม.3
11
7
18
1
รวมมัธยมต้น
34
12
46
3
ม.4
5
8
13
1
ม.5
9
7
16
1
ม.6
11
9
20
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
25
24
49
3
รวมทั้งหมด
59
36
95
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...