ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
175
299
474
12
ม.2
206
262
468
12
ม.3
285
288
573
14
รวมมัธยมต้น
666
849
1,515
38
ม.4
191
256
447
12
ม.5
151
287
438
12
ม.6
128
287
415
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
470
830
1,300
35
รวมทั้งหมด
1,136
1,679
2,815
73
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...