ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
31
495
526
14
ม.2
31
495
526
14
ม.3
27
495
522
14
รวมมัธยมต้น
89
1,485
1,574
42
ม.4
86
607
693
19
ม.5
86
605
691
18
ม.6
66
564
630
19
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
238
1,776
2,014
56
รวมทั้งหมด
327
3,261
3,588
98
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...