ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
31
484
515
14
ม.2
27
485
512
14
ม.3
11
555
566
14
รวมมัธยมต้น
69
1,524
1,593
42
ม.4
94
618
712
18
ม.5
68
576
644
19
ม.6
69
637
706
19
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
231
1,831
2,062
56
รวมทั้งหมด
300
3,355
3,655
98
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...