ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
178
140
318
9
ม.2
171
194
365
8
ม.3
142
151
293
8
รวมมัธยมต้น
491
485
976
25
ม.4
143
187
330
9
ม.5
103
172
275
9
ม.6
143
210
353
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
389
569
958
28
รวมทั้งหมด
880
1,054
1,934
53
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...