ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
141
165
306
9
ม.2
152
152
304
9
ม.3
171
137
308
9
รวมมัธยมต้น
464
454
918
27
ม.4
143
203
346
9
ม.5
117
160
277
9
ม.6
124
181
305
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
384
544
928
27
รวมทั้งหมด
848
998
1,846
54
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...