ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
17
11
28
2
ม.2
19
11
30
2
ม.3
11
7
18
2
รวมมัธยมต้น
47
29
76
6
ม.4
7
10
17
1
ม.5
12
9
21
1
ม.6
6
15
21
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
25
34
59
3
รวมทั้งหมด
72
63
135
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...