ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
64
71
135
4
ม.2
60
69
129
4
ม.3
68
71
139
4
รวมมัธยมต้น
192
211
403
12
ม.4
62
81
143
4
ม.5
47
53
100
4
ม.6
41
74
115
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
150
208
358
12
รวมทั้งหมด
342
419
761
24
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...