ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
14
24
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
18
22
40
2
ป.1
15
7
22
1
ป.2
17
8
25
1
ป.3
20
10
30
1
ป.4
14
15
29
1
ป.5
13
15
28
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
92
68
160
6
ม.1
14
9
23
1
ม.2
12
12
24
1
ม.3
15
8
23
1
รวมมัธยมต้น
41
29
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
151
119
270
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...