ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
3
8
11
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
3
8
11
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
26
31
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
42
79
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...