ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
9
10
19
2
ป.1
2
1
3
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
28
20
48
6
ม.1
8
2
10
1
ม.2
2
1
3
1
ม.3
4
3
7
1
รวมมัธยมต้น
14
6
20
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
36
87
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...