ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
7
5
12
2
ป.1
18
17
35
1
ป.2
9
23
32
1
ป.3
12
18
30
1
ป.4
15
8
23
1
ป.5
20
14
34
1
ป.6
19
15
34
1
รวมประถม
93
95
188
6
ม.1
17
11
28
1
ม.2
24
7
31
1
ม.3
14
10
24
1
รวมมัธยมต้น
55
28
83
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
155
128
283
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...