ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำเม็ก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
1
1
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
4
9
13
2
ป.1
0
1
1
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
14
27
41
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
18
36
54
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...