ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกล่ามวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
0
8
8
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
6
1
7
1
ป.4
3
9
12
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
20
32
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
42
72
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...