ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
7
4
11
2
ป.1
3
1
4
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
1
0
1
1
ป.6
2
0
2
1
รวมประถม
14
9
23
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
21
13
34
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...