ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
31
57
2
อบ.3
17
26
43
2
รวม อบ.
43
57
100
4
ป.1
27
20
47
2
ป.2
34
22
56
2
ป.3
23
21
44
1
ป.4
13
17
30
1
ป.5
30
24
54
2
ป.6
17
26
43
1
รวมประถม
144
130
274
9
ม.1
19
12
31
1
ม.2
13
1
14
1
ม.3
20
8
28
1
รวมมัธยมต้น
52
21
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
239
208
447
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...