ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
13
16
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
10
19
29
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
2
7
9
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
3
9
12
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
28
32
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
51
89
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...