ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
10
3
13
1
รวม อบ.
18
13
31
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
40
45
85
6
ม.1
6
7
13
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
13
5
18
1
รวมมัธยมต้น
26
17
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
75
159
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...