ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
4
11
15
2
ป.1
6
0
6
1
ป.2
7
2
9
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
2
8
10
1
ป.5
0
5
5
1
ป.6
3
7
10
1
รวมประถม
23
25
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
36
63
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...