ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
18
13
31
2
ป.1
12
1
13
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
3
11
14
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
50
38
88
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
5
8
13
1
ม.3
12
11
23
1
รวมมัธยมต้น
28
28
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
79
175
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...