ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
3
10
1
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
5
0
5
1
รวม อบ.
19
9
28
3
ป.1
8
6
14
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
6
12
18
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
40
48
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
57
116
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...