ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
16
12
28
1
รวม อบ.
21
19
40
2
ป.1
6
13
19
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
63
59
122
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
8
4
12
1
ม.3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
25
15
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
93
202
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...