ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
10
8
18
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
1
1
2
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
21
12
33
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
20
51
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...