ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
12
12
24
1
รวม อบ.
20
22
42
2
ป.1
16
10
26
1
ป.2
10
15
25
1
ป.3
14
21
35
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
12
21
33
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
72
89
161
6
ม.1
22
12
34
1
ม.2
22
14
36
1
ม.3
10
10
20
1
รวมมัธยมต้น
54
36
90
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
147
293
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...