ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแสง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
5
8
13
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
2
5
7
1
รวมประถม
26
19
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
27
58
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...