ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองแวงเหนือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
4
17
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
19
11
30
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
6
11
17
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
41
41
82
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
11
10
21
1
ม.3
9
2
11
1
รวมมัธยมต้น
27
20
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
72
159
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...