ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
20
19
39
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
5
11
16
1
รวมประถม
52
56
108
6
ม.1
11
4
15
1
ม.2
14
9
23
1
ม.3
10
11
21
1
รวมมัธยมต้น
35
24
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
99
206
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...