ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
2
1
3
1
ป.1
1
1
2
1
ป.2
0
0
0
0
ป.3
3
2
5
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
1
2
3
1
รวมประถม
9
7
16
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11
8
19
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...