ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
12
14
26
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
25
23
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
37
74
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...