ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
20
13
33
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
47
38
85
6
ม.1
6
8
14
1
ม.2
3
6
9
1
ม.3
9
4
13
1
รวมมัธยมต้น
18
18
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
69
154
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...