ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
5
11
16
1
ป.3
14
1
15
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
41
33
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
42
96
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...