ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
9
12
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
6
15
21
2
ป.1
3
8
11
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
32
32
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
47
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...