ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
12
26
1
อบ.3
10
17
27
1
รวม อบ.
24
29
53
2
ป.1
11
18
29
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
14
15
29
1
ป.4
16
8
24
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
70
64
134
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
93
187
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...