ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
11
9
20
2
ป.1
3
7
10
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
30
34
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
43
84
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...