ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
17
9
26
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
7
0
7
1
ป.5
1
5
6
1
ป.6
10
14
24
1
รวมประถม
32
33
65
6
ม.1
12
3
15
1
ม.2
6
9
15
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
26
17
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
59
134
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...