ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
5
5
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
2
7
9
2
ป.1
1
8
9
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
33
37
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
44
79
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...