ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
16
14
30
2
ป.1
7
2
9
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
12
7
19
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
45
37
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
51
112
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...