ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
10
6
16
1
ป.2
1
6
7
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
37
42
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
51
101
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...