ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
44
62
106
5
อบ.3
78
60
138
5
รวม อบ.
122
122
244
10
ป.1
106
86
192
7
ป.2
117
119
236
7
ป.3
105
106
211
7
ป.4
86
104
190
7
ป.5
121
97
218
7
ป.6
110
119
229
8
รวมประถม
645
631
1,276
43
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
767
753
1,520
53
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...