ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
125
140
265
9
ป.2
149
158
307
8
ป.3
164
160
324
8
ป.4
134
185
319
8
ป.5
160
185
345
8
ป.6
156
193
349
8
รวมประถม
888
1,021
1,909
49
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
888
1,021
1,909
49
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...